اجتماعی

نکات مغفول‌مانده‌ طبابت از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی نگاه غرب به طبابت را ناقص می‌دانند و بر این باورند که «غرب، انسان را یک حیوان ناطق می‌بیند که تنها میزان داروی او با دیگر حیوانات متفاوت است.» به باور آیت‌الله، این آسیبی بود که غرب به طب وارد آورده است؛ چون انسان را نشناخته و انسان را در سطح یک حیوان دیده است.

مقايسه‌اي ميان رويكرد سيمون دوبووار و آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي

بررسي نگاه بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز فمينيسم به جنس زن، و قياس آن با رويكرد بقيه و حكيم متأله آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي از اين رو اهميت دارد كه اين مقايسه مي‌تواند تضادها و حتي اشتراکات اين دو نگاه را به محل بحث بدل کند.

بررسی رویکرد ژان پل سارتر و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آيت‌الله جوادي آملي به مانند سارتر، بر مسأله‌ پرسش‌گري و طرح سئوال نيز تأكيد فراوان دارند و آن را مورد تمجيد قرار مي‌دهند. بر خلاف سارتر که خوي پرسش‌گري انسان را به واسطه‌ تأملات فردي و شخصي پاسخ مي‌داد، اما آيت‌الله جوادي آملي، وجود مکتب و معلمي که واقف به غايت نظام هستي و آشنا با فطرت انسان باشد را براي پاسخ به اين پرسش توصيه مي‌کنند.

ضرورت وجود رهبري در حكومت اسلامي از دو منظر جامعه‌شناختي و كلامي-فقهي با مقايسه ديدگاه دکتر علي شريعتي و آيت‌الله جوادي آملي

چنانچه آيت‌الله جوادي آملي برخلاف دكتر شريعتي از ضرورت وجود يك فقيه در جايگاه رهبري حکومت عدل اسلامي سخن مي‌گويد، با اين وجود شريعتي هم کوشيده ويژگي‌هاي رهبر در جامعه ديني و مردمي مطلوبش را ذکر کند.

مقایسه تعریف پوزیتیویستی و الهیاتی دین  در آرای امیل دورکیم و آیت‌الله جوادی آملی

برخي دين را يك پديده‌ اجتماعي دانسته و آن را از راه جامعه‌شناسي بررسي كرده‌اند؛ ولي اين روش نمي‌تواند حقيقت دين را به انسان نشان دهد و نيز نمي‌تواند مشخص كند كه كدام دين، حق يا باطل است.

آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي در ديدار با مديران اسرانيوز

.حضرت آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي در ديدار با مديران پايگاه اطلاع‌رساني انديشه ديني اسرانيوز (ENA) با تاكيد بر مرغوبيت فطري و شرعي ايجاد سؤال، طرح شبهات و پاسخ به آنها را سبب تضارب آرا و رشد علوم دانستند.

صفحه‌ها

اندیشمندان