فلسفه

رویکرد جان فینیس و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به سرشت اخلاق

که می‌توان فینیس را قائل به اخلاق طبیعت‌گرایانه نامید و آیت‌الله جوادی را متفکری دانست که با محور قرار دادن "توحید" به تلفیق میان طبیعت‌گرایی و فراطبیعت‌گرایی در اخلاق بشری می‌اندیشد.

 

نگاه دکتر شیخ احمد السایح و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به کارکردهای دین

هر دو عالم مسلمان بر توجه به فطرت به عنوان زمینه درونی انسان و نیاز غریزی بشر تأکید می‌کنند. از سوی دیگر هر دو بر اساس آیات قرآن کریم، بر لزوم وجود پیامبران برای هدایت کامل بشر تأکید دارند.

بررسی رویکردهای محمد شحرور و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در مسأله حقوق زنان

آيت‌الله جوادی آملی بر همين مبناست كه حتي حق قضاوت و مرجعيت را نيز برای زنان مورد پذيرش قرار میدهند و بر اين باورند که مهم‌ترين ويژگي قضاوت، عدالت و اجتهاد است. اين دو ويژگی مي‌تواند در زنان نيز تحقق يابد. ايشان اين شبهه را که زنان به دليل عاطفی بودن، توان قضاوت و يا مرجعيت ندارند را نيز بر نمي‌تابند و بر آن نقد وارد مي‌کنند.

نسبت میان سه منبع مهم شناخت

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی متن قرآنی را آمیخته با این دو می‌داند و جدایی و انفکاک آن را بر نمی‌تابد.

بررسی دیدگاه‌ دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی با رویکردی که نسبت به علم دینی دارند، مؤلفه‌هایی را برمی‌شمرند که بر اساس آن، دانش فلسفه نیز می‌تواند مقید به قید اسلامی شود. این قید به واسطه‌ انتساب به برهه‌ زمانی خاص نیست، بلکه هر دانشی که به مرحله‌ یقین علمی برسد و با داده‌های وحیانی تعارضی نداشته باشد، دانشی اسلامی است حتی اگر در یونان پرورش یافته باشد.

بررسی رویکردهای پیتر برگر و آ‌یت‌الله‌العظمی جوادی آملی در موضوع کارکرد و منشأ دین

پیتر برگر کوشیده است تا نظام دینی را مورد پژوهش و اصل و منشأ آن را مورد واکاوی قرار دهد. وی ابتدا به جنبه‌های اجتماعی و انضباطی که دین برای انسان به ارمغان می‌آورد توجه کرده بود. برگر با آموخته‌های جامعه‌شناسانه‌ خود به دین نظر می‌کرد. آیت‌الله جوادی آملی اما در مواجهه با دین و منشأ پیدایش آن بر این باورند که منبعی الهی، دین را به انسان ارزانی داشته و ذهنیت انسانی مدخلیتی در این مهم نداشته است.

بررسی رویکردهای بندیتو کروچه و آیت‌الله العظمی جوادی آملی درباره هنر

بندیتو کروچه کوشیده بود تا با تبیین مسأله‌ هنر، آن را در پیوند با شهود، تفسیر و تعبیر کند. به باور او، مراقبه‌های نفسانی سبب می‌شود که انسان به مرتبه‌ شهود نائل گردد و این شهود می‌تواند یک اثر هنری را خلق کند. آیت‌الله جوادی اما با ترسیم نحوه‌ شکل‌گیری یک اثر هنری بر این باورند که امر معقول وقتی ‌که به قوه‌ خیال نازل می‌شود و پس از آن به شکل محسوسی در می‌آید، جرقه‌ هنر زده شده است. این هنر را می‌توان هنری معقول و دینی نامید.

سازگاری دین با دنیای امروز در آرای هیوستن اسمیت و آیت‌الله جوادی آملی

هیوستن اسمیت همچنین تمسک به سایر ادیان، رفتارهای متعارضی را در سلوک شخصی خود پیشه ساخته بود. این رویّه اگرچه می‌تواند جذابیت‌هایی را به همراه داشته باشد اما بر اساس آراء آیت‌الله جوادی آملی، چنین مسلکی، چندان مورد طبع فطرت نخواهد بود. چراکه فطرت واحد انسانی، یک قانون و قاعده‌ منضبط و مشخص را می‌طلبد و از تمسک به قوانین غیرفطری باز می‌دارد.

صفحه‌ها

اندیشمندان