چندرسانه ای

بررسی انتقادات آلن بیوکنن و آیت‎الله جوادی آملی بر قوانین حقوق بشر

آیت‎الله جوادی آملی اگرچه در این رویکرد که می‌باید نظام منسجم اخلاقی را پیش‌شرط وضع قوانین بدانیم، با بیوکنن هم نظر است، اما آیت‎الله به مسأله‌ای اشاره می‌دهد که در نظر بیوکنن مغفول افتاده است. ایشان، توجه به منشأ اخلاق را گره‌گشا می‌دانند.

بررسی رویکرد ادوارد تایلور و آیت‎الله جوادی آملی

آن‌گونه که تایلور گفته بود، دین تنها و تنها برساخته‌ بشر است و نه عبادت، ثمره‌ای دارد و نه انسان در این راه به مقصدی می‌رسد. آیتالله جوادی آملی اما با تغییر در رویکردها نسبت به دینداری، هم بر رفتارهای انسانِ دیندار مُهر صحّه می‌گذارد و هم نگاه صرفاً بشری به دین را مورد انکار قرار می‌دهد و هم عبادت را به دیده‌ عنایت می‌نگرد. و این کاری است که یک متأله مسلمان انجام می‌دهد.

منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در هم‌آوردی با متفکرین غرب در گفتگوی اسرانیوز با دکتر محمدرضایی

آیت‌الله جوادی اعتقاد دارد اگر عقل بشر به حقایقی دسترسی یافت و به آموزه‌هایی یقین حاصل کرد، اسم آنها امور یقینی است و ارزشش به اندازه وحی است. لذا اگر مسأله‌ای یقینی باشد، اما با ظواهر سنت و کتاب ناسازگار، ما باید آن را در پرتو عقل تعدیل کنیم.

  بررسی دیدگاه‌های پروفسور جان هیک و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

  جان هیک در تبیین مسأله‌ شرور عالم، مباحثی را طرح کرده که قرابتی با آرای آیت‌الله جوادی آملی نیز دارد. وی اما در برخی موارد رأیی را برگزیده که آیت‌الله جوادی آملی از منتقدان آن است. جان هیک بر وجودی بودن مسأله‌ شر حکم کرده است. این در حالی است که آیت‌الله بر عدمی بودن شرور استدلال می‌آورند و وجودی بودن آن را برنمی‌تابند.

  بررسی رویکرد ویلیام رو و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در مواجهه با مسأله‌ شر و اثبات خدا

  محور بحث آیت‌الله جوادی در بحث شرور این است که شرور وقتی رخ می‌دهد که انگاره‌ها و دید انسان به وقایع، دید و انگاره‌ صحیحی نباشد و از وقایع، برداشت دقیقی نداشته باشد؛ انگاره‌های صحیحی که در آرای ویلیام لئونارد رو مغفول مانده بود.

  بررسی رویکرد‌های چارلز تیلور و آیت‌الله ‌العظمی جوادی آملی

  نظریه ایجابی تیلور در پی احیای آیین کاتولیک و نه صرفا دینداری است. وی دیگر حکومت دینی در غرب را ممکن نمی‌داند. این نظریه کاملا نقطه مقابل آیت‌الله جوادی آملی است که به‌ جای سخن‌گفتن از تغییر در دین، تقریری از حکومت دینی بیان می‌کند که بدون توسل به تحمیل، شرایطی شود تا مردم به نحوی منطقی و خردمندانه و با شیوه‌ای مشفقانه و محبت‌آمیز به تدین روی آورند.

  بررسی رویکردهای پاپ فرانسیس و آ‌یت‌الله‌العظمی جوادی آملی

  پاپ فرانسیس برای عقب‌ نماندن از عالَم علم جدید، گفته است که نظریاتی مانند نظریه تکامل و بیگ بنگ، می‌توانند صحیح باشند و مخالفتی با رویکردهای دینی نداشته باشند. وی اما از موضعی به بحث پرداخته که به نظر می‌رسد علم تجربی جدید را معیار و مبنا قرار داده و بر اساس آن، متون دینی را به محک آن، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اما آیت‌الله جوادی آملی در این خصوص بر این باورند که جایگاه علوم تجربی را باید شناخت و بار سنگین بر دوش آن ننهاد.

  زن و خانواده در نگاه ابوالاعلی مودودی و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

  اگرچه آیت‌الله جوادی آملی و ابوالاعلی مودودی منکر توانایی ذاتی یکسان زن و مرد نیستند اما مودودی بحث حضور زن در جامعه را در ضرورت‌ها جایز می‌بیند ولی بیشتر حامی فکر خانه‌نشینی زن است.

  صفحه‌ها

  اندیشمندان