خبرهای اصلی

بررسی رویکرد شیخ محمد عبده و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به موضوع چندهمسری
نگاهی به مبانی انسان‌شناختی پروفسور اسکروتن و آیت‌الله‎العظمی جوادی آملی

مطالب انگلیسی بالای سایت

محتوای مهم صفحه اول

بررسی رویکردهای محمد عابدالجابری و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی معتقدند که شهودهای عرفانی هرگاه که در عرصه‌ اجتماع طرح می‌شود، ‌باید با پشتوانه‌های عقلانی همراه شود. به باور ایشان، ملاک داوری و قضاوت در عرصه‌ عموم، جز به خرد و عقلانیت نیست. ایشان همچنین بر این باورند که عرفان حقیقی، آن است که همراه با آن، عارف گرهی از کار خلق باز کند و در اجتماع حضور داشته باشد و از دیگران نیز دستگیری کند.

نقد مکتب چارواکه بر اساس آرای آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی بر این باورند که لذت و الم را نمی‌توان مبنایی برای رفتارهای انسان قرار داد. چرا که این مبنا، کاملا شخصی و متزلزل است و از فردی به فرد دیگر تغییر می‌کند. یک نحوه از رفتار می‌تواند برای افرادی لذت‌بخش باشد، در حالی که برخی دیگر از آن لذتی را نصیب نبرند.

تأملی بر دیدگاه‌های فریتهیوف شوان و آیت‌الله جوادی آملی در خصوص ظاهر و باطن ادیان

آیت‌الله جوادی آملی اما برخلاف شوان که دین را به ظاهر و باطن تفکیک می‌کرد، سراسر دین را گوهر و نور می‌دانند. ایشان تنوع ادیان را نمی‌پذیرند. به این معنا که ایشان معتقدند در هر عصر و زمانی، یک دین واحد شایسته‌ پذیرش و تبعیت است و سایر ادیان ‌باید تحت لوای آن دین، مورد پذیرش قبول گیرند.

بررسی آرای دکتر علی الصَلّابی بر مبنای آرای آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

بر اساس توضیحاتی که آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی می‌دهد، امامیه معتقد است نیروی عصمت با قدرت انجام گناه منافاتی ندارد و امام نیز قدرت انجام گناه را دارد؛ چراکه در غیر این صورت استحقاق مدح را نداشت. اما به واسطه ملکه عصمت، عواقب وخیم گناه برای امام مکشوف است و او با همه وجود آن را حس می‌کند. مانند پزشکی حاذق که تأثیرات یک ویروس را در بدن بیمار به خوبی درک می‌کند.

بررسی انگاره‌های برونو لاتور و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی بر خلاف لاتور میان علم و دین تفکیکی قائل نیستند. ایشان معتقدند که علم اگر شرایط و لوازمی را داشته باشد و به حد مرتبه‌ اطمینان و یقین برسد، قابلیت آن را دارد که همانند نقل شرعی، گزاره‌ای از گزاره‌های دینی قلمداد شود.

نگاه رودولف اتو و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به تجربه دینی

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر حضور عقلانیت در عرصه‌ اینگونه از تجارب، بر این باورند که متر و معیاری برای این تجارب، می‌باید تمسک به عقل و اقوال معصومان در این خصوص باشد.

صفحه‌ها