خبرهای اصلی

رویکرد جان فینیس و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به سرشت اخلاق
نگاه دکتر شیخ احمد السایح و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به کارکردهای دین

محتوای مهم صفحه اول

نگاهی به آرای پل موزر و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در بحث اختفای الهی

برخلاف دیدگاه موزر که تأکید خود را بر روی ایمان می‌نهد و از مراحل دست‌یابی به آن کمتر سخنی می‌گوید، آیت‌الله جوادی آملی، با ترسیم یک نظام طولی در دینداری، مقدمات ایمان را مد نظر و رسیدن به ایمان را به نحو تدریجی و منسجم، مورد توجه قرار می‌دهند. به باور آیت‌الله جوادی آملی، پس از طی این مراحل است که می‌توان دیده‌ای خدابین را کسب کرد و جهان را از حضور خدا مملو و سرشار دید.

بررسی چیستی وحی در آرای فرانک دیویس و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی همچنین بر برهان و استدلال در تجارب دینی انگشت تأکید می‌گذارند. ایشان، دوری گزیدن از عقل برهانی را در تجارب دینی سبب‌ساز وهم و خیال می‌دانند. این بر خلاف، رأیی از که دیویس آن را برگزیده بود. دیویس، راهکار دقیقی را برای تفکیک میان کشف اصیل و غیر اصیل ننهاده بود. این در حالی است که آیت الله جوادی آملی، تمامی هم خود را به این موضوع معطوف کرده و از گمراهی‌های مسیر بازداشته‌اند.

صفحه‌ها