خبرهای اصلی

بررسی آرای دکتر علی الصَلّابی بر مبنای آرای آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی
بررسی انگاره‌های برونو لاتور و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

محتوای مهم صفحه اول

تشیع؛ واقعیت‌ها و قضاوت‌ها (4)

به زعم السعودی شیعیان اعتقاد دارند شرور از تحت اراده الهی خارج است اما آیت‌الله جوادی چنین باوری ندارد. ایشان بر توحید الهی پافشاری می‌کند و تصریح می‌کند که مبدأ همه‌چیز در عالم جز خداوند نیست و بر اساس آیات قرآن کریم اگر خدایی جز خدای یکتا در عالم می‌بود، عالم به فساد کشیده می‌شد.

نسبت میان سه منبع مهم شناخت

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی متن قرآنی را آمیخته با این دو می‌داند و جدایی و انفکاک آن را بر نمی‌تابد.

بررسی دیدگاه‌ دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی با رویکردی که نسبت به علم دینی دارند، مؤلفه‌هایی را برمی‌شمرند که بر اساس آن، دانش فلسفه نیز می‌تواند مقید به قید اسلامی شود. این قید به واسطه‌ انتساب به برهه‌ زمانی خاص نیست، بلکه هر دانشی که به مرحله‌ یقین علمی برسد و با داده‌های وحیانی تعارضی نداشته باشد، دانشی اسلامی است حتی اگر در یونان پرورش یافته باشد.

بررسی نگاه برخی علمای اهل سنت به چیستی وحی

از نگاه آیت‌الله جوادی آملی اجتهاد در مورد پیامبر اکرم(ص) نه یک حسن، بلکه یک نقص تلقی می‌گردد و ناقض هدف بعثت است.

ولایت فقیه از منظر منتقدان اهل سنت

منتقدان ولایت فقیه از نزدیک‌ شدن ولی فقیه به مقام «عصمت» و «الوهیت» سخن گفته‌اند اما توجه به سخنان آیت‌الله جوادی آملی نشان می‌دهد که اگرچه اصل این اشکال «احتمال سنجیده‌»ای است اما از یک‌سو شرایطی که برای ولی فقیه تعیین شده و از سوی دیگر سیستم نظارت بر ولی فقیه، این خطر را  از بین می‌برد.

بررسی رویکردهای پیتر برگر و آ‌یت‌الله‌العظمی جوادی آملی در موضوع کارکرد و منشأ دین

پیتر برگر کوشیده است تا نظام دینی را مورد پژوهش و اصل و منشأ آن را مورد واکاوی قرار دهد. وی ابتدا به جنبه‌های اجتماعی و انضباطی که دین برای انسان به ارمغان می‌آورد توجه کرده بود. برگر با آموخته‌های جامعه‌شناسانه‌ خود به دین نظر می‌کرد. آیت‌الله جوادی آملی اما در مواجهه با دین و منشأ پیدایش آن بر این باورند که منبعی الهی، دین را به انسان ارزانی داشته و ذهنیت انسانی مدخلیتی در این مهم نداشته است.

صفحه‌ها