خبرهای اصلی

بررسی رویکرد شیخ محمد عبده و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به موضوع چندهمسری
نگاهی به مبانی انسان‌شناختی پروفسور اسکروتن و آیت‌الله‎العظمی جوادی آملی

مطالب انگلیسی بالای سایت

محتوای مهم صفحه اول

نسبت میان سه منبع مهم شناخت

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی متن قرآنی را آمیخته با این دو می‌داند و جدایی و انفکاک آن را بر نمی‌تابد.

بررسی دیدگاه‌ دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی با رویکردی که نسبت به علم دینی دارند، مؤلفه‌هایی را برمی‌شمرند که بر اساس آن، دانش فلسفه نیز می‌تواند مقید به قید اسلامی شود. این قید به واسطه‌ انتساب به برهه‌ زمانی خاص نیست، بلکه هر دانشی که به مرحله‌ یقین علمی برسد و با داده‌های وحیانی تعارضی نداشته باشد، دانشی اسلامی است حتی اگر در یونان پرورش یافته باشد.

بررسی نگاه برخی علمای اهل سنت به چیستی وحی

از نگاه آیت‌الله جوادی آملی اجتهاد در مورد پیامبر اکرم(ص) نه یک حسن، بلکه یک نقص تلقی می‌گردد و ناقض هدف بعثت است.

ولایت فقیه از منظر منتقدان اهل سنت

منتقدان ولایت فقیه از نزدیک‌ شدن ولی فقیه به مقام «عصمت» و «الوهیت» سخن گفته‌اند اما توجه به سخنان آیت‌الله جوادی آملی نشان می‌دهد که اگرچه اصل این اشکال «احتمال سنجیده‌»ای است اما از یک‌سو شرایطی که برای ولی فقیه تعیین شده و از سوی دیگر سیستم نظارت بر ولی فقیه، این خطر را  از بین می‌برد.

بررسی رویکردهای پیتر برگر و آ‌یت‌الله‌العظمی جوادی آملی در موضوع کارکرد و منشأ دین

پیتر برگر کوشیده است تا نظام دینی را مورد پژوهش و اصل و منشأ آن را مورد واکاوی قرار دهد. وی ابتدا به جنبه‌های اجتماعی و انضباطی که دین برای انسان به ارمغان می‌آورد توجه کرده بود. برگر با آموخته‌های جامعه‌شناسانه‌ خود به دین نظر می‌کرد. آیت‌الله جوادی آملی اما در مواجهه با دین و منشأ پیدایش آن بر این باورند که منبعی الهی، دین را به انسان ارزانی داشته و ذهنیت انسانی مدخلیتی در این مهم نداشته است.

از نگاه آیت‌الله جوادی آملی توجه به تاریخ اسلام نیز بیان‌گر عدم تحریف قرآن کریم است. چراکه مسلمانان شدیدا بر حفظ حرف ‌به‌ حرف قرآن حساس بودند و اجازه کم و زیاد کردن آیات قرآن را به احدی نمی‌دادند. آیت‌الله جوادی آملی بر این باور است که باید در روایاتی که دال بر تحریف کتاب خدا  است تأویل نمود و نمی‌توان به ظاهر این روایات تمسک کرد.

صفحه‌ها