خبرهای اصلی

بررسی رویکرد شیخ محمد عبده و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به موضوع چندهمسری
نگاهی به مبانی انسان‌شناختی پروفسور اسکروتن و آیت‌الله‎العظمی جوادی آملی

مطالب انگلیسی بالای سایت

محتوای مهم صفحه اول

نکات مغفول‌مانده‌ طبابت از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی نگاه غرب به طبابت را ناقص می‌دانند و بر این باورند که «غرب، انسان را یک حیوان ناطق می‌بیند که تنها میزان داروی او با دیگر حیوانات متفاوت است.» به باور آیت‌الله، این آسیبی بود که غرب به طب وارد آورده است؛ چون انسان را نشناخته و انسان را در سطح یک حیوان دیده است.

بررسی رویکردهای بندیتو کروچه و آیت‌الله العظمی جوادی آملی درباره هنر

بندیتو کروچه کوشیده بود تا با تبیین مسأله‌ هنر، آن را در پیوند با شهود، تفسیر و تعبیر کند. به باور او، مراقبه‌های نفسانی سبب می‌شود که انسان به مرتبه‌ شهود نائل گردد و این شهود می‌تواند یک اثر هنری را خلق کند. آیت‌الله جوادی اما با ترسیم نحوه‌ شکل‌گیری یک اثر هنری بر این باورند که امر معقول وقتی ‌که به قوه‌ خیال نازل می‌شود و پس از آن به شکل محسوسی در می‌آید، جرقه‌ هنر زده شده است. این هنر را می‌توان هنری معقول و دینی نامید.

سازگاری دین با دنیای امروز در آرای هیوستن اسمیت و آیت‌الله جوادی آملی

هیوستن اسمیت همچنین تمسک به سایر ادیان، رفتارهای متعارضی را در سلوک شخصی خود پیشه ساخته بود. این رویّه اگرچه می‌تواند جذابیت‌هایی را به همراه داشته باشد اما بر اساس آراء آیت‌الله جوادی آملی، چنین مسلکی، چندان مورد طبع فطرت نخواهد بود. چراکه فطرت واحد انسانی، یک قانون و قاعده‌ منضبط و مشخص را می‌طلبد و از تمسک به قوانین غیرفطری باز می‌دارد.

رابطه دين و فلسفه درآرای آیات عظام محمدتقی مدرسی و جوادی آملی

آیت‌الله مدرسی با رویکردی انتقادی به فلسفه‌های بشری، آن را در تقابل با وحی الهی می‌داند. به باور ایشان، دور افتادن برخی از متفکران، از حکمت اهل بیت(ع) سبب شده است تا به دامان فیلسوفان چنگ بیاندازند و از مسیر حقیقی دینداری منحرف گردند. آیت‌الله جوادی آملی اما بر این باورند که از طریق برهان عقلی‌ می‌توان و می‌باید به عرصه‌ دین وارد شد. ایشان با پیش ‌کشیدن مباحث فلسفی، آن را متعارض با عرصه‌ دینی نمی‌دانند و از فلسفه‌ الهی سخن به میان می‌آورند.

بررسی رویکردهای مصطفی ملکیان و آیت‌الله جوادی آملی به عقلانیت و دینداری

در جایی که مصطفی ملکیان اصرار دارد که در تعارض میان عقل و دین می‌باید جانب عقل را نگه داشت، آیت‌الله جوادی آملی تعارض میان عقل و نقل را مطرح می‌کنند و معتقدند که در راه حل این اختلاف، اسلوب مشخصی وجود ندارد، بعضاً عقل غالب می‌شود و گاه نقل بر کرسی قبول می‌نشیند.

مقایسه‌ای تطبیقی میان آرای پاپ شنودا و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

به نظر می‌رسد علی‌رغم آنکه پاپ شنودا تلاش کرده است با تمسک به مثال‌های عامه‌فهم، تفسیر قابل قبولی از تثلیث بیان کند اما بیان فلسفی دقیقی برای این مسأله ارائه نمی‌‎دهد

صفحه‌ها