خبرهای اصلی

بررسی رویکرد شیخ محمد عبده و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به موضوع چندهمسری
نگاهی به مبانی انسان‌شناختی پروفسور اسکروتن و آیت‌الله‎العظمی جوادی آملی

مطالب انگلیسی بالای سایت

محتوای مهم صفحه اول

بررسی رویکردهای ایان باربور و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به رابطه علم و دین

باربور با تأکید بر نسبی بودن ساحت علم، بر آن بود تا عرصه‌ دین را نیز با پلورالیزم دینی گره بزند و از فهم‌های متفاوت دینی دفاع کند. آیت‌الله جوادی آملی اما از آنجا که علم دینی را یقین‌آور می‌دانند و نسبیت در آن را نمی‌پذیرند، نسبیت در عرصه دینی را نیز روا نمی‌دانند. آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اصل "فطرت واحد" دین را نیز واحد دانسته و از تکثر در این زمینه بر حذر می‌دارند.

پاسخی به انکار خدا از راه گزاره «اختفای خداوند»

آيت‌الله جوادي آملي اگر چه بر حُبّ و عشق الهي تأكيد دارند اما راه وصول به اين عشق را نيز نشان مي‌دهند. به باور ايشان، رسيدن به حب الهي، راه‌هايي دارد و بدون فراهم كردن زمينه‌هاي دست‌يابي به آن، ميسّر و مقدور نمي‌گردد. آيت‌الله جوادي، برهان فطرت را در اين خصوص گره‌گشا مي‌دانند.

مواجهه با كارکردهای دين و عقل در ايده‌های اُشو و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

به نظر می‌رسد که اهدافی که اشو در خاطر داشت، اهداف ناپسندی نبود. او به مقصدهایی می‌اندیشید که هر انسانی آرزوی دست‌یابی به آن را در خاطر می‌پرورد. اشو اما در راه رسیدن به این اهداف، راه‌هایی را معرفی می‌کرد که برساخته بشر است و امکان رهزنی بسیاری دارد. آیتالله جوادی آملی برای دوری گزیدن از این رهزنی‌هاست که اسلوب دین را چاره‌ کار می‌دانند.

آنتونی فلو و بررسی باورهایش پس از بازگشت به سمت خداباوری

آنتونی فلو مسأله شرور را در بخش اول زندگی خود، مخالف با باور به خداوند می‌دانست اما آیت‌الله جوادی آملی این‌گونه نمی‌اندیشند. ایشان اساسا شرور را در مشکلات ظاهری جسمی محدود نمی‌بیند و مسائلی چون کوردلی، انحراف روحی و قفل شدن قلب را نیز در بررسی مسأله شرور وارد می‌کند.

بررسی رویکرد جان‌هیک و آیت‎الله‌العظمی جوادی آملی در مقوله پلورالیسم دینی

آیت‎الله جوادی آملی در پاره‌ای موارد با آرای جان هیک هم‌عقیده‌اند؛ آنجا که جان هیک بر موارد مشترک میان ادیان توجه می‌دهد، آیت‎الله نیز این موارد مشترک را مورد پذیرش قرار می‌دهند اما بر این باورند که همان امور مشترک میان ادیان نیز هنگامی که مبنایی برای عمل افراد قرار گیرند، اعمال مختلفی را ایجاد خواهند کرد.

باور به تقیه از دیگر مواردی است که شیخ سرور بر شیعیان خرده می‌گیرد. آیت‌‌الله جوادی آملی توضیح می‌دهد که تقیه به معنای اظهار امر غیر واقعی است و حقیقت آن عبارت است از راز پوشیدن و سپر گرفتن در مقابل بیگانه. از این منظر در چندین آیه از آیات قرآن کریم مشروعیت تقیّه مورد اشاره قرار گرفته شده است.

صفحه‌ها