خبرهای اصلی

بررسی آرای دکتر علی الصَلّابی بر مبنای آرای آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی
بررسی انگاره‌های برونو لاتور و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

محتوای مهم صفحه اول

بررسی دیدگاه‌های طه عبدالرحمن و آیت‌الله جوادی آملی

كه آيت‌الله جوادي آملي حتي علوم مادي را نيز از دايره‌ علم ديني خارج نمي‌دانند. برخلاف عبدالرحمن که مُهر بطلان بر عقل مجرد مي‌نهاد و حکم بطلان بر برهان عقلي مي‌گذاشت، آيت‌الله جوادي علم مادي را خارج از دايره‌ علم ديني نمي‌دانند و معتقدند حتي نظر يک فيزيکدان نيز واجد حجيت و اعتبار شرعي است و تفسير فعل خداوند قلمداد مي‌شود.

بررسی رویکرد لین رادر بیکر و آیت‌الله جوادی آملی

آن‌گونه كه رادر بيكر مي‌گويد، ذهنيتي در سراي آخرت حضور دارد و سپس بدن به آن ضميمه مي‌شود. در حالي که آيت‌الله جوادي آملي، با ترسيم سلسله مراتب وجودي، بر اين باورند که نفس و روح، مراتبي را طي مي‌کند و شدّت و ضعف مي‌يابد و در سراي آخرت نيز همين نفس است که به مرتبه‌اي ديگر نائل مي‌گردد.

نگاهی به آرای شيخ حسن فرحان مالكی و آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی به اصل امامت و جايگاه امام علي(ع)

آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي به خوبي نشان مي‌دهد كه نگاه شيعيان به امام اولشان نه صرفا سياسي و از جهت امامت بوده، بلكه ايشان در مسائل اخلاقي و معرفتي آن حضرت را اسوه و مقتداي خود مي‌دانند. به علاوه ايشان توضيح مي‌دهد كه امامت، خلافت و ولايت که از شؤون امام علي(ع) است، نه آن‌طور که شيخ حسن مالکي مي‌گويد، جنبه‌اي صرفا سياسي دارد. بلکه تمام اين شؤون نمادي از ولايت الهي و جلوه‌اي از اتمام نعمت توسط خداوند بر بندگان اوست.

نگاه جان ديویی و آيت‌الله العظمی جوادی آملی به فلسفه اخلاق

جان ديويي فيلسوف برجسته‌ اخلاق در تبيين مسائل اخلاقي بر اين باور بود كه اخلاق را مي‌بايد از لابه‌لاي تجربيات فردي انسان‌ها به دست آورد. او بر اين نكته تأكيد داشت که نسخه‌ از پيش نوشته شده، نمي‌تواند راه نجات آدمي باشد. ديويي با اين پشتوانه فکري بود که اخلاق را امري نسبي مي‌دانست. آيت‌الله جوادي آملي اما با برجسته ساختن بحث از "فطرت" بر اين باورند که فطرت آدمي هيچگاه دستخوش تحول نمي‌شود. لذا آموزه‌هايي که براي تعالي فطرت وجود دارد نيز نمي‌تواند متغير و متحول شود.

رويكرد دكتر شيخ نصر فريد واصل و آيت‌الله‌العظمی جوادی آملی

اهل سنت و از جمله دكتر نصر واصل علاوه بر كتاب و سنت، اجماع و عقل را به عنوان منابعي مستقل براي فهم حكم شرعي مي‌پذيرند. اما در مقابل اماميه و از جمله آيت‌الله جوادي آملي براي اجماع و عقل شأن مستقلي به عنوان منبع فقه قائل نيستند. اما در مقابل سنت را به قول و فعل و تقرير معصومين(عليهم‌السلام) تسري مي‌دهند.

رویکرد مرحوم علامه جعفری و علامه جوادی آملی به ماهیت زندگی انسانی

مرحوم علامه محمدتقي جعفري و علامه جوادي آملي دو حكيم متأله معاصرند كه به ماهيت زندگي از نگاه اسلام در قالب دو نظريه «حيات معقول» و «حيات متألهانه پرداخته‌اند که در اين گفتار به اشتراکات و افتراقات دو نظريه اشارت داريم.

صفحه‌ها