خبرهای اصلی

بررسی آرای دکتر علی الصَلّابی بر مبنای آرای آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی
بررسی انگاره‌های برونو لاتور و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

محتوای مهم صفحه اول

رویکرد ریچارد سوئین برن و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به معجزه

آيت‌الله جوادي آملي و ريچارد داوكينز با وجود اختلافات عميق و بنيادي، هر دو به دنبال جهاني بهتر هستند که انسان در آن در آرامش زندگي کند. اگر چه آيت‌الله جوادي اين آرامش را در دين‌دار و خداباور بودن مردم مي‌بيند و داوکينز خداباوري را مايه ناامني معرفي مي‌کند و به دنبال امنيت در سايه بي‌خدايي همه مردم جهان است!

کثرت‌گرایی دینی از منظر دکتر نصر و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آيت‌الله جوادي تكثر شرايع را به منزله کثرت اديان تلقي نمي‌کنند. ايشان معتقد است اگر پلوراليزم ديني به اين معنا باشد که مردم عصر واحد يا مردم اعصار گوناگون درعين وحدت فطرت، دين‌هاي گوناگون داشته باشند که اصول اعتقادي و خطوط کلي اخلاق و حقوق آن متنوع باشد، سخني ناصواب است.

مقایسه آرای آگوست کنت و آیت‌الله‌‌العظمی جوادی آملی

آيت‌الله جوادي آملي اگر چه با آگوست كنت در نقد عملکرد کشيشان مسيحي همراه است اما وي شديدا رويکرد کنت را به نقد مي‌کشد. آيت‌الله جوادي معتقد است براي هدايت صحيح جامعه بايد ديني را تبليغ نمود که مبتني بر اعتقاد به خداوند باشد.

مقايسه‌اي ميان رويكرد سيمون دوبووار و آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي

بررسي نگاه بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز فمينيسم به جنس زن، و قياس آن با رويكرد بقيه و حكيم متأله آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي از اين رو اهميت دارد كه اين مقايسه مي‌تواند تضادها و حتي اشتراکات اين دو نگاه را به محل بحث بدل کند.

نگاهي تطبيقي به رويكرد گلدزيهر و آيت‌الله‌العظمي جوادي آملي به ماهيت قرآن

گلدزيهر سعي مي‌كند تا با استناد به برخي داده‌هاي تاريخي، ماهيت وحي را امري تاريخي و غير مرتبط با خداوند نشان دهد و مي‌کوشد اين مسائل مادي را به تصوير بکشد. در حالي که از نگاه آيت‌الله جوادي آملي اساس اديان الهي يک امر است؛ منبع وحي يک منبع و پيام اديان نيز يکي است؛ اگر چه اديان يهودي و مسيحي در طول تاريخ با تحريف روبه‌رو شده‌اند و از همين روست که اصول مشترک بسياري در اديان الهي يافت شود.

بررسی رویکرد ژان پل سارتر و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی

آيت‌الله جوادي آملي به مانند سارتر، بر مسأله‌ پرسش‌گري و طرح سئوال نيز تأكيد فراوان دارند و آن را مورد تمجيد قرار مي‌دهند. بر خلاف سارتر که خوي پرسش‌گري انسان را به واسطه‌ تأملات فردي و شخصي پاسخ مي‌داد، اما آيت‌الله جوادي آملي، وجود مکتب و معلمي که واقف به غايت نظام هستي و آشنا با فطرت انسان باشد را براي پاسخ به اين پرسش توصيه مي‌کنند.

صفحه‌ها