غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی (زاده ۵ دی ۱۳۱۳ در روستای دینان، از توابع درچه خمینی شهر اصفهان)، فیلسوف ایرانی است. عمده شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سال‌های اخیر است. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب‌الدین سهروردی تا کنون چندین کتاب مهم درباره با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته‌است. 

تازه‌ترین اثر دکتر ابراهیمی دینانی
تبیین دیدگاه‌های دکتر ابراهیمی دینانی و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در معرفت نفس

آنچه را که دکتر ابراهیمی دینانی با عنوان من و جز من از آن یاد کرده است، در آراء آیت الله جوادی تفصیل بیشتری یافته و البته از بایدها و نبایدهای آن سخن به میان آمده است. آیت الله جوادی با ترسیم این نظریه، "من و جز من" را در قالب تفسیری انسان به انسان تبیین کرده و از محکم و متشابه آن پرده برداشته است؛ بدون آنکه در دام اومانیسم بلغزد.

اندیشمندان