ماکس وبر

کارل ماکسیمیلیان امیل وبر (به آلمانی: Karl Emil Maximilian "Max" Weber) جامعه‌شناس، استاد اقتصاد سیاسی، تاریخدان، حقوقدان و سیاست‌مدار بود و به گونه‌ای ژرف نظریه اجتماعی و جامعه‌شناسی را زیر نفوذ و تأثیر خود قرار داد. او در کنار امیل دورکیم و کارل مارکس سه معمار عمده دانش اجتماعی به شمار می‌آیند.و با تأثیرپذیری از ویلهلم دیلتای توانست نوع جدیدی از جامعه‌شناسی را بنیان گذارد که کمتر از علوم طبیعی الگو می‌گرفت و جامعه‌شناسی تفهمی نامیده شد.

وبر در زمینه جامعه‌شناسی دین با اثر مشهور «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری» آغازگر مطالعات گسترده اجتماعی درباره دین شد.

نقد دیدگاه وبر درمورد اسلام با اتکا به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

آيت‌الله جوادي آملي برخلاف مدعاي وبر، تعاليم اسلام را منافي دنياطلبي و تجمل‌گرايي معرفي مي‌نمايد؛ چرا كه با استناد به تعاليم دين اسلام انبيا آمده‌اند تا مردم را دوست خدا كنند و مانع دوستي خدا، دنياخواهي است.

اندیشمندان