علی عبدالرازق

شیخ علی عبدالرازق، فقیه، حقوقدان و از نواندیشان برجسته اهل سنت است. شهرت کتاب او «الاسلام و اصول الحکم» به حدی است که او را با نام صاحب این کتاب می‌شناسند. وی خواهان جدایی دین از سیاست و حکومت بود.

مواجهه علی عبدالرازق و آیت‌الله جوادی آملی با تعالیم سیاسی اسلام

عبدالرازق در كتاب "اسلام و مباني قدرت" دستاوردهاي جديد بشر را در مقابل سنت ديني قرار داده و تصريح کرده بود که جهان اسلام مي‌بايد به علوم جديد و يافته‌هاي بشر مدرن چنگ بياندازد و از آن بهره ببرد. آيت‌الله جوادي آملي اما قياس ميان دستاوردهاي بشري و تعليمات ديني را قياس صحيحي نمي‌دانند و اختلافات آن را يادآور مي‌شوند.

اندیشمندان